Home


Magazine voorblad 130

Commissies


EADV kent diverse werkgroepen en commissies waarin leden actief zijn voor de vereniging. Commissies zijn voor onbepaalde tijd aangesteld om het bestuur beleidsmatig ondersteunen. 

Titelregistratiecommissie
De titelregistratiecommissie is sinds eind 2002 actief en toetst de aanvragen voor de titel 'Diabetesverpleegkundige EADV'. Voor de herregistratie is een termijn gesteld van vijf jaar.

Accreditatiecommissie
De doelstelling van de Accreditatiecommissie is het vormgeven en instandhouden van een systeem ter deskundigheidsbevordering voor diabetesverpleegkundigen teneinde de

Internetcommissie
Deze commissie is verantwoordelijk voor het bijhouden van www.eadv.nl en ondersteunt de vereniging bij alle andere online activiteiten zoals Twitter en de EADV-Nieuwsbrief. De commissieleden zijn actief betrokken bij re-design en het aandragen van nieuwe site-onderdelen zoals de kennisbank voor eadv.nl.

Commissie EADV-Award Best Practice
De EADV-Award Best Practice wordt iedere twee jaar toegekend aan een verpleegkundige die of een team van diabetesverpleegkundigen dat een duidelijke bijdrage levert of heeft geleverd aan de ontwikkeling van de diabeteszorg in Nederland. De Awardcommissie ontvangt en beoordeelt de inzendingen, maakt uit de voorgedragen kandidaten een selectie van maximaal drie kandidaten of teams, die genomineerd worden voor de EADV-Award en wijst de winnaar aan.
De commissie bestaat ten minste uit een bestuurslid EADV, een medicus en een diabetesverpleegkundige.

Commissie EADV-OnderzoeksGrant
De EADV-OnderzoeksGrant wordt jaarlijks uitgereikt aan een diabetesverpleegkundige of praktijkondersteuner die onderzoek (wil) verricht(en) met als doel het direct of indirect verbeteren van de verpleegkundige diabeteszorg in Nederland en daarmee de gezondheid van mensen met diabetes mellitus of mensen met een risico op diabetes mellitus. Een daarvoor aangestelde beoordelingscommissie, bestaande uit drie leden, beoordeelt de wetenschappelijke en maatschappelijke relevantie, de methodologische kwaliteit en de haalbaarheid van het onderzoek of onderzoeksvoorstel en kent de EADV-OnderzoeksGrant toe.

Redactiecommissie DiabetesPro
De redactiecommissie is verantwoordelijk voor de uitgave van de DiabetesPro. Dit vakblad voor diabeteszorgverleners verschijnt vier maal per jaar. De redactieleden selecteren een thema, met de vertegenwoordiging vanuit alle lagen van de diabeteszorg is het mogelijk om de onderwerpen vanuit meerdere standpunten te belichten. Dit komt de kwaliteit van het magazine ten goede. De leden van de redactiecommissie zijn nauw betrokken bij het tot stand komen van het magazine.

Regiocommissie
De regiocommissie heeft als doel de afstemming op beleidsniveau tussen de regionale besturen onderling en het algemeen bestuur actief te bevorderen en te bewaken. De commissie komt tweemaal per jaar bijeen en bestaat uit een vertegenwoordiger van een regio en van het EADV- bestuur.

Symposiumwerkgroep
De symposiumwerkgroep is verantwoordelijk voor het programma van het tweejaarlijkse EADV-symposium. Het bestuur van EADV geeft de opdracht en tevens richting aan de inhoud. Vervolgens bepaald het bestuur met welke professionele organisatie het symposium wordt georganiseerd waarna de symposium werkgroep aan de slag gaat om samen met deze organistie het symposium qua inhoud en uitvoering neer te zetten.
Bij elk symposium wordt een nieuwe werkgroep samengesteld.

Scholingscommissie
De scholingscommissie heeft in de afgelopen jaren diversen zaken ondernomen, zoals daar waar nodig advies aan het bestuur.  

Commissie Richtlijnen
De commissie Richtlijnen houdt zich bezig met procedures en richtlijnen voor de leden van EADV. Een overzicht van alle richtlijnen vind je op de pagina kennisbank
De commissie heeft tevens een brief naar de regiobesturen verzonden met een oproep voor hulp (lees hier de brief)

Delen: Stuur door via E-mail

INLOGGEN


Gebruikersnaam:

Wachtwoord:


Inlogcode aanvragen