Home


Magazine voorblad 130

Expertisegroepen


Voor inhoudelijke ondersteuning van de beroepsgroep heeft EADV expertisegroepen in het leven geroepen.

Expertisegroep Kinder Diabetes Verpleegkundigen, EKDV (slapend)
De EKDV was de eerste expertisegroep van EADV (voorheen Werkgroep Kinder Diabetes Verpleegkundige, WKDV). EADV werkte sinds 2004 samen met de EKDV, maar momenteel meer op de achtergrond.

Expertisegroep Diabeteszorgverleners 1e lijn (XP1e lijn)
Voor de kwaliteit van de diabeteszorg is het van belang een optimale inzet van praktijkondersteuners en diabetesverpleegkundigen. De expertisegroep Diabeteszorgverleners werkzaam in de 1e lijn (XP1elijn) is in 2007 opgericht als vervolg op het EADV-project 'Samen op Weg'. De groep bestaat uit praktijkondersteuners en diabetesverpleegkundigen die in de eerste lijn werken. Samen met het EADV-bestuur levert ze een bijdrage aan de bekendheid van de visie van EADV. Die visie gaat over de samenwerking en taakafbakening tussen praktijkondersteuner en diabetesverpleegkundige (werkzaam in de eerste lijn).

Expertisegroep Diabeteszorgverleners 2e lijn (XP2e lijn) 
EADV heeft zich van oudsher bezig gehouden met het verbeteren van de kwaliteit van de diabeteszorg geleverd door de diabetesverpleegkundige en de (poli)klinische omgeving waarin zij werkt. Het behouden en verbeteren van deze kwaliteit vraagt van EADVspecifieke activiteiten.EADV houdt zich inmiddels op een veel breder vlak met diabeteszorg bezig dan alleen in de 2de lijn. Binnen dit brede gebied is onlangs door EADVeen omgeving gecreŽerd waarin deze specifieke tweedelijns activiteiten verricht kunnen worden in de vorm van een expertisegroep diabetesverpleegkundigen 2e lijn. Lees meer.  

Delen: Stuur door via E-mail

INLOGGEN


Gebruikersnaam:

Wachtwoord:


Inlogcode aanvragen