Home


Magazine voorblad 130

Accreditatie van bijscholingen voor diabetesverpleegkundigen


EADV biedt aanbieders van bij- en nascholingen, symposia en congressen de mogelijkheid EADV-Accreditatie aan te vragen ten behoeve van de permanente educatie van in het EADV-Kwaliteitsregister ingeschreven diabeteszorgverleners. Ook instellingen kunnen accreditatie aanvragen. Aanvragen kunnen uitsluitend digitaal worden ingediend via PE-online via deze site.

Presentaties dienen uiterlijk twee weken voor aanvang van de bijscholing te zijn ingediend. Wanneer dit niet mogelijk is, kunt u kiezen voor  visitatie van de bijscholing of voor achteraf beoordeling van de accreditatiecommissie. De EADV-werkgroep Accreditatie/Titelregistratie komt in 2017 nog nmaal bijeen op een nader te bepalen datum.

Voor het indienen van een accreditatieaanvraag via PE-Online, klik hier.

  • Voor het aanvragen inloggegevens/aanmaken account, klik hier.
  • Voor het reglement van het EADV-Accreditatiesysteem, klik hier.

De aanvragen zijn terug te vinden op onze agenda PE-online, klik hier.

 

Prijzen voor EADV-accreditatieaanvragen zijn exclusief 21% btw (prijzen worden jaarlijks met 5% verhoogd):

    Accreditatie/Heraanvraag  210,-- per scholing
  Visitatie  230,-- per scholing

 Extra kosten € 75,-- worden in rekening gebracht als:
1. u de aanvraag indient in minder dan 14 dagen vr of tot 14 dagen n de eerste bijeenkomst.
2. u de aanvraag tijdig heeft ingediend, maar niet (alle) presentatie(s) heeft toegevoegd.  

Kosten voor instellingsaccreditatie (prijzen worden jaarlijks met 5% verhoogd):

    3 scholingen              580,-- per jaar
  4-10 scholingen   1.725,-- per jaar
  10 scholingen of meer     2.300,-- per jaar

 

Kosten van visitatie zijn inbegrepen. Als blijkt dat niet voldaan is aan de eisen en criteria voor de instellingsaccreditatie, dan is EADV vrij om de extra visitatiekosten in rekening te brengen. 

De organisatoren wordt verzocht de deelnemende diabeteszorgverleners een certificaat te overhandigen. Diabetesverpleegkundigen en praktijkondersteuners dragen zelf zorg voor hun portfolio. Wanneer een aanvraag ingediend wordt voor de eerste registratie, danwel voor herregistratie in het Kwaliteitsregister, dient men een kopie in te leveren van het certificaat.

 

Delen: Stuur door via E-mail

INLOGGEN


Gebruikersnaam:

Wachtwoord:


Inlogcode aanvragen

2017 Langerhans