Home


Magazine voorblad 130

Beroepsdeelprofiel


Het beroepsdeelprofiel van de diabetesverpleegkundige is gebaseerd op het CanMeds-model. Dit model biedt, in vergelijking met het vroegere rollenmodel, de mogelijkheid alle competenties waaraan de diabetesverpleegkundige moet voldoen op een heldere en systematische manier in te delen.
Het beroepsdeelprofiel wil in de eerste plaats een bruikbare handleiding zijn voor de diabetesverpleegkundige, toepasbaar in praktijk en opleiding.
Het uitgangspunt is dat de diabetesverpleegkundige binnen een multidisciplinair team in de eerste en tweede lijn ge´ntegreerde diabeteszorg aanbiedt.

Het CanMeds-model verdeelt de competenties in 7 taakgebieden, als volgt:

1. Vakinhoudelijk handelen.
2. Communicatie
3. Samenwerking
4. Organiseren
5. Maatschappelijk handelen
6. Wetenschap en onderwijs
7. Professionaliteit

De laatste jaren heeft EADV hard gewerkt om het EADV-Kwaliteitssysteem transparanter en toegankelijker te maken. Geleidelijk zijn er diverse knelpunten opgelost. Een van die knelpunten was de puntenverdeling over de rollen van het (oude) beroepsdeelprofiel. In het voorjaar van 2011 heeft de ledenvergadering toegestemd om de rollen om te zetten naar drie zorgdomeinen, te weten: zorgvragergebonden, organisatiegebonden en professiegebonden domeinen. Deze zorgdomeinen zijn gebaseerd op het beroepsdeelprofiel van de diabetesverpleegkundige dat in 2011 is geactualiseerd. 

Klik hier voor het geactualiseerde Beroepsdeelprofiel, uitgegeven september 2011.

Delen: Stuur door via E-mail

INLOGGEN


Gebruikersnaam:

Wachtwoord:


Inlogcode aanvragen