Home


Magazine voorblad 130

Inschrijven in het EADV-Kwaliteitsregister


Om opgenomen te worden in het EADV-Kwaliteitsregister dient u te voldoen aan de volgende criteria:

  1. BIG-geregistreerd zijn;
  2. beschikken over voldoende werkervaring, d.w.z. u moet werkzaamheden verrichten die deel uitmaken van het betreffende deskundigheidsgebied zoals omschreven is in 'Beroepsdeelprofiel diabetesverpleegkundige',
  3. voldoen aan het beroepsdeelprofiel van de diabetesverpleegkundigen, daarvoor moet u voorafgaande aan de aanvraag 840 registratiepunten behaald hebben;
  4. de formulierenset Formulierenset Titelregistratie DVK ingevuld opsturen naar EADV;
  5. de kosten voor de titelregistratie voldaan hebben.

Kosten
Er zijn kosten verbonden aan inschrijving in het EADV-Kwaliteitsregister.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de ambtelijk secretaris Marlies Boersma via 030-2991929 of stuur een mailtje aan boersma@eadv.nl  

Om vast te kunnen stellen of en in welke mate de aanvrager voldoet aan de gestelde criteria voor titelregistratie is een procedure en een beoordelingsinstrument ontwikkeld om de competenties waarover de aanvrager beschikt d.m.v. bewijzen inzichtelijk te maken en te erkennen. De bewijslast bestaat uit verschillende vormen: verklaring van de werkgever mbt de werkervaring, de certificaten van een opleiding of gemaakte producten. Het doel van deze procedure is uitspraken te doen over de vraag of en in welke mate de kandidaat voldoet aan de voor de registratie gestelde criteria.

De procedure voor inschrijving in het register bestaat uit de volgende stappen:

  • inventarisatie van de bewijzen;
  • beoordeling van de bewijzen;
  • conclusies.

De verantwoordelijkheid voor de bewijslast t.a.v. de criteria voor de titel- of herregistratie ligt bij de beroepsbeoefenaar zelf. Dit betekent dat het zijn/haar verantwoordelijkheid is om het benodigde bewijsmateriaal te verzamelen, te bewaren en op verzoek aan de controlerende instantie te overleggen.

  • Klik hier voor de herziene versie van het Reglement Titelregistratie EADV-Kwaliteitsregister. Dit reglement geldt ook voor de herregistratie.

Herregistratie EADV-Kwaliteitsregister


De inschrijving in het EADV-Kwaliteitsregister is maximaal vijf jaar geldig. Een jaar voordat de termijn van vijf jaar verloopt, krijgt u een herinnering van EADV. Als u voldoet aan de criteria wordt u opnieuw voor een periode van vijf jaar ingeschreven. Klik hier voor de formulierenset.

Herregistratie in het EADV - Kwaliteitsregister.
Uitstel van herregistratie door verlenging van de registratieperiode is NIET meer mogelijk. Bewaar de herinnering die je een jaar van te voren krijgt daarom goed en noteer zorgvuldig de uiterste inleverdatum. Het is aan de diabetesverpleegkundige zelf om te zorgen voor een tijdige en correcte aanvraag voor herregistratie.
Dien het dossier voor herregistratie uiterlijk drie maanden voor het verlopen van de datum in.

Digitale dossier
Het digitale dossier in PE-Online telt het aantal punten van de ingevoerde scholingen en activiteiten en werkt met een kleurenindicator (rood-oranje-groen).

Let op: voor herregistratie zijn sinds 2012 een minimum aantal punten per domein vastgesteld. Het PE-Online systeem kleurt groen, als dit minimum per domein is behaald. Men voldoet dan nog niet aan het totaal aantal gestelde punten van 160.

Daarvoor is het vrij over de domeinen te verdelen aantal punten nog noodzakelijk. Voor herregistratie is het vereiste aantal punten 160.

 

 

  

Delen: Stuur door via E-mail

INLOGGEN


Gebruikersnaam:

Wachtwoord:


Inlogcode aanvragen