Home


Magazine voorblad 130

Het EADV-Certificeringssysteem voor Praktijkondersteuners DM


Het EADV-Certificeringssysteem is een kwaliteitsinstrument waarmee praktijkondersteuners en praktijkverpleegkundigen gewaardeerd en erkend worden in hun functie als praktijkondersteuner in de eerste lijn voor het onderdeel diabetes. Dit is te beschouwen als een basisgarantie voor de deskundigheid en kwaliteit van de ingeschreven praktijkondersteuner met aandachtsgebied diabetes. Aan de registratie ontleent u het exclusieve recht zich ‘EADV Praktijkondersteuner Diabetes’ te noemen.

Om de kwalificaties en de bekwaamheden van de POH-DM en om de vastgestelde activiteiten op het diabetesgebied te kunnen verwezenlijken en beter te kunnen waarborgen heeft EADV specifieke regels/eisen opgesteld. Uitgangspunt is het EADV-rapport ‘Kwaliteit telt’. Hierin heeft EADV inzichtelijk gemaakt wat de meest voorkomende activiteiten zijn van de praktijkondersteuner met aandachtsgebied diabetes.

De POH-DM die een aanvraag indient, zal in beginsel gecertificeerd worden als hij/zij voldoet aan de gestelde normen. Aan de registratie ontleent hij/zij het exclusieve recht zich ‘EADV Praktijkondersteuner Diabetes’ te noemen. De inschrijving in het Kwaliteitsregister POH-DM is maximaal vijf jaar geldig.

Het certificeringssysteem van EADV bestaat uit twee delen, namelijk inschrijving in het kwaliteitsregister en behoud van registratie.
  • Klik hier voor de herziene versie van het Reglement Titelregistratie EADV-Kwaliteitsregister.
     
  
Criteria
Om opgenomen te worden in het EADV-Certificeringssysteem dient u te voldoen aan de volgende criteria:
  1. Kosten van registratie voldoen, deze bedragen in 2015 voor leden € 93,50 voor de registratieperiode van 5 jaar. Niet-leden betalen jaarlijks het voor dat jaar vastgestelde bedrag voor hun inschrijving. 
  2. De aanvrager dient in het bezit te zijn van het certificaat / diploma van één van de officiële HBO-beroepsopleidingen tot praktijkondersteuner of praktijkverpleegkundige aan één van de Hogescholen.
  3. De aanvrager dient in het bezit te zijn van een aanvullende cursus op het gebied van ‘Insulinetherapie in de huisartsenpraktijk /in de eerste lijn’ 
  4. De aanvrager dient voorafgaande aan de inschrijving in het register minimaal 640 uur = gemiddeld 1 dag per week gedurende twee jaar of gemiddeld twee dagen per week gedurende één jaar werkzaamheden te hebben verricht als praktijkondersteuner binnen de eerstelijns diabeteszorg. Deze uren dienen verdeeld te zijn over een aaneengesloten periode van twee jaar. Dit mag niet langer geleden zijn dan vijf jaar vóór de inschrijvingsdatum. In het geval dat men in die periode langdurend verlof heeft opgenomen, geldt een speciale regeling.
  5. In de vijf jaar voorafgaande aan de inschrijving in het register, dient men minimaal 86 registratiepunten behaald te hebben.
  6. De formulierenset ‘Aanmelding registratie POH-DM’ volledig in te vullen en inclusief de gevraagde bewijslast op te sturen naar EADV.

U bent verplicht het bewijs van bepaalde feiten te leveren. De verantwoordelijkheid hiervoor ligt bij uzelf. Dit betekent dat het uw verantwoordelijkheid is om het benodigde bewijsmateriaal te verzamelen, te bewaren en op te sturen naar EADV. EADV heeft de taak om de POH-DM informatie te verstrekken over de procedure en de POH-DM te attenderen op eventueel aanvullende gegevens, punten die noodzakelijk zijn om in aanmerking te komen voor de registratie.

Hercertificering EADV-Kwaliteitsregister POH-DM


De inschrijving in het EADV-Kwaliteitsregister POH-DM is maximaal 5 jaar geldig. Eén jaar voordat deze termijn verloopt, krijgt u een herinnering van EADV. Bewaar de herinnering goed en noteer de juiste inleverdatum. Het is aan de praktijkondersteuner zelf om te zorgen voor een tijdige en correcte indiening van de aanvraag voor hercertificering. Dien het dossier voor hercertificering uiterlijk drie maanden voor het verlopen van de datum in.

Als u voldoet aan de criteria wordt u opnieuw voor een periode van vijf jaar ingeschreven.

Klik hier voor de formulierenset.

Delen: Stuur door via E-mail

INLOGGEN


Gebruikersnaam:

Wachtwoord:


Inlogcode aanvragen