Magazine voorblad 130

EADV-Award Best Practice


EADV-AWARD BEST PRACTICE – criteria en organisatie

Inleiding

De EADV-Award Best Practice wordt iedere twee jaar toegekend aan een diabetesverpleegkundige of een team van diabetesverpleegkundigen dat zich onderscheidt in de ontwikkeling en implementatie van een best practice[1] in de diabetesverpleegkundige praktijk.

 

Voordragen en voorwaarden

Het voorstel van de best practice kan schriftelijk worden voorgedragen bij de voorzitter van de werkgroep EADV-Award (via eadv@eadv.nl) tot 15 januari 2017.

Voordrachten kunnen ingediend worden door diabetesverpleegkundigen zelf, hun collega’s, artsen, diabetesteams, mensen met diabetes, de directie, hoofd van de poli, afdelingen e.d.
Het  ingediende voorstel dient gemotiveerd te zijn, waar mogelijk onderbouwd met EBP-bronnen, en de potentie te hebben voor brede implementatie.

De volgende criteria zijn van belang:

  • De kandidaat dient lid te zijn van EADV, of in geval van een team, dient ten minste één daarvan lid te zijn van EADV;
  • De best practice is geďnitieerd en geďmplementeerd door een diabetesverpleegkundige of team waar diabetesverpleegkundigen deel van uitmaken, en is bij voorkeur geëvalueerd;
  • De best practice is innovatief binnen de diabeteszorg en levert een duidelijke bijdrage aan het vak van de diabetesverpleegkundige. 
  • De best practice moet overdraagbaar zijn aan andere diabeteszorgverleners. 

De kandidaten moeten bereid zijn op het EADV-symposium d.m.v. een presentatie (max. 5 minuten) de best practice  toe te lichten.

 

Prijs

De prijs die beschikbaar wordt gesteld, bestaat uit een geldbedrag van € 2.500 en is persoons-of teamgebonden en is te besteden aan 1) evaluatie-onderzoek van de geďnitieerde best practice binnen de eigen praktijk of 2) implementatie /uitrol binnen de diabeteszorg in Nederland. Tevens ontvangen de winnaar en de genomineerden een certificaat en krijgen zij publiciteit over hun werk.
De EADV-Award Best Practice wordt uitgereikt op het EADV-symposium.

 

Selectie

De werkgroep EADV-Award maakt uit de voorgedragen kandidaten een selectie van maximaal drie kandidaten of teams, die genomineerd worden voor de EADV-Award.
De definitieve keuze zal tijdens het EADV-symposium, na de presentaties bekend worden gemaakt.

 

Werkgroep EADV-Award

Deze werkgroep bestaat uit maximaal vijf personen, waarvan in ieder geval: De voorzitter, een titelgeregistreerd EADV-diabetesverpleegkundige, een lid van of namens het bestuur van  EADV en een medicus.
 

Uitnodiging en uitreiking

De genomineerden en degene die de genomineerde voordraagt krijgen een uitnodiging voor het bijwonen van het EADV-symposium. 

Procedure

De vertegenwoordiger van het bestuur in de werkgroep EADV-Award Best Practice geeft de namen en adressen door van de genomineerden en degene die de genomineerde voordraagt. 

Het secretariaat van EADV verstuurt namens de voorzitter van EADV en op aanwijzing van de werkgroep EADV-Award Best Practice een uitnodiging naar de genomineerde, en eventueel naar degene die de genomineerde voordraagt waarin opgenomen is hoe laat de uitreiking is en op welke tijd zij zich in de VIP-room bij de voorzitter van de werkgroep EADV-Award Best Practice kunnen melden.

 [1] Met best practice wordt bedoeld (Wiki): een techniek, werkmethode of activiteit die zich als effectiever heeft bewezen dan enige andere techniek, methode etc. De gedachte is dat met de juiste werkmethode een project uitgevoerd kan worden met minder problemen, minder onvoorziene complicaties en betere eindresultaten. Het is dus voor organisaties belangrijk de "best practices" binnen hun branche te kennen en de eigen manier van werken hiermee te kunnen vergelijken.

 

Delen: Stuur door via E-mail

INLOGGEN


Gebruikersnaam:

Wachtwoord:


Inlogcode aanvragen