Home


Magazine voorblad 130

EADV-OnderzoeksGrant


De EADV-OnderzoeksGrant is bedoeld voor een diabetesverpleegkundige of praktijkondersteuner die onderzoek (wil) verricht(en) met als doel het direct of indirect verbeteren van de verpleegkundige diabeteszorg in Nederland en daarmee de gezondheid van mensen met diabetes mellitus of mensen met een risico op diabetes mellitus. EADV wil hiermee verpleegkundig onderzoek door (buitengewone) leden van EADV stimuleren en mede mogelijk maken.

De EADV-OnderzoeksGrant wordt om het jaar uitgereikt. Een daarvoor aangestelde beoordelingscommissie, bestaande uit drie leden, beoordeelt de wetenschappelijke en maatschappelijke relevantie, de methodologische kwaliteit en de haalbaarheid van het onderzoek of onderzoeksvoorstel en kent de EADV-OnderzoeksGrant toe aan een EADV-diabetesverpleegkundige of EADV-praktijkondersteuner DM. Eerdere ontvangers van de OnderzoeksGrant zijn Hanneke Hortensius (2009), Jolanda Hensbergen (2011), Judith van Niel (2012), Sandra van den Heuvel/Lisa Zimmerman (2013) en Annemieke van der Graaf/Mareille Keuch (2015). In 2017 is de prijs niet uitgereikt.

EADV-OnderzoeksGrant:

 • De EADV-OnderzoeksGrant wordt om het jaar uitgereikt door de voorzitter van de EADV-OnderzoeksGrant commissie of, bij verhindering van de voorzitter, en door het bestuurslid van EADV met portefeuille kwaliteit.  De uitreiking vindt plaats tijdens het EADV-Symposium in maart (oneven jaren).
 • De EADV-OnderzoeksGrant bestaat uit een bedrag van € 5.000 ten behoeve van het uitvoeren van het onderzoek en/of de implementatie/verspreiding van de onderzoeksresultaten.
 • De beoordelingscommissie bestaat op verzoek van EADV uit: de voorzitter, een diabetesverpleegkundige, een hoogleraar Chronische Zorg en de voorzitter EADV-bestuur
 • De beoordeling vindt plaats vóór 15 februari 2019.

Voorwaarden waaraan de aanvraag moet voldoen:

 • De aanvraag dient te worden ingediend met het daarvoor bestemde formulier
 • Het tijdvak van indienen is van 1 september tot en met 15 december 2018.
 • De (hoofd)onderzoeker is ingeschreven in het EADV-Kwaliteitsregister als EADV- Diabetesverpleegkundige of als EADV-praktijkondersteuner DM en is lid van EADV.
 • De (hoofd)onderzoeker heeft een voorstel voor een onderzoek geschreven dat direct of indirect een bijdrage levert aan de verbetering van de (verpleegkundige) diabeteszorg in Nederland en daarmee de gezondheid van patiënten met diabetes mellitus.
 • De verwachte looptijd van het onderzoek is maximaal 2 jaar.
 • De winnaar van de EADV-OnderzoeksGrant zal aan het secretariaat van de EADV doorgeven wanneer het onderzoek gaat starten.
 • De (hoofd)-onderzoeker zal jaarlijks een voortgangsrapportage en bij de afronding een eindrapportage geven aan het secretariaat van de EADV: eadv@eadv.nl.
 • De (hoofd)-onderzoeker dient bij de verspreiding van de resultaten (artikel, poster) te melden: “het onderzoek is mede mogelijk is gemaakt door een unrestricted Grant van EADV".
 • De aanvrager moet aanwezig zijn bij de uitreiking van de prijs tijdens het EADV-Symposium in maart.

Delen: Stuur door via E-mail

INLOGGEN


Gebruikersnaam:

Wachtwoord:


Inlogcode aanvragen