Home


Magazine voorblad 130

Medicatievoorschrijfbevoegdheid


Regeling voorschrijven verpleegkundigen op 2 december 2013 gepubliceerd. De inwerkingtreding is op 1 februari 2014.
Alles wat u weten moet over medicatievoorschrijfbevoegdheid kun u vinden op de vervolgpagina (alleen toegankelijk met inlogcode!)

U vindt dan vervolg op de volgende items: 
-> FAQ: Veel gestelde vragen over de medicatievoorschrijfbevoegdheid.

-> Medicatievoorschrijfbevoegdheid voor kinder-dvks (EKDV)-document met uitleg.
-> EADV-brief voor werkgevers. Wil jij straks als diabetesverpleegkundige in aanmerking komen voort medicatievoorschrijfbevoegdheid, dan moet je in ieder geval een module farmacotherapie met goed gevolg afronden. Het is nog steeds belangrijk om hierover met je werkgever in gesprek te gaan, want het volgen van deze module aan een hogeschool kost tijd en geld. EADV heeft voor jou een brief gemaakt om je leidinggevende te informeren. Op 14 januari jl. heeft EADV deze brief al aan zo'n 90 ziekenhuisdirecties gestuurd.

De procedure voor inschrijving in het BIG-register is klaar.
Om je voorschrijfbevoegdheid te regelen, volg dan deze stappen:

Stap 1: Laat je voorschrijfbevoegdheid vermelden in het BIG-register: www.bigregister.nl/registratie/inhetbigregister/voorschrijfbevoegdheid 
Bij je aanvraag moet je de volgende documenten meesturen: 
- Het volledig ingevulde en ondertekende aanvraagformulier
- Een kopie f gewaarmerkte kopie van het post-hbo-getuigschrift*.
Een gewaarmerkte kopie is een kopie waarop een origineel waarmerkstempel en een handtekening of paraaf staan van de instelling die het getuigschrift heeft afgegeven of van een in Nederland gevestigde notaris.
* Ben je vr 1 februari 2014 afgestudeerd aan de Hogeschool Utrecht of Rotterdam dan hoef je gn gewaarmerkte kopie van het diploma mee te sturen. Een gewone kopie is voldoende. Ben je afgestudeerd aan de Hogeschool Groningen of n 1 februari 2014, dan moet je een gewaarmerkte kopie van het diploma opsturen.

Stap 2: Vraag je AGB-code aan: www.agbcode.nl

Stap 3: Zorg dat de richtlijnen en protocollen in je instelling op orde zijn.

 

Informatieve videofilm van de V&VN i.s.m. EADV over de voorschrijfbevoegdheid voor diabetesverpleegkundigen:

 

Delen: Stuur door via E-mail

INLOGGEN


Gebruikersnaam:

Wachtwoord:


Inlogcode aanvragen