Home


Magazine voorblad 130

EADV sluit zich in de loop van dit jaar aan bij V&VN. Dat gaat niet van de ene op de andere dag, daarom houden we je hier op de hoogte van de recente ontwikkelingen.
Daarnaast leven er veel vragen over deze aansluiting en het gevolg voor de leden van EADV. Met onderstaande link kun je vast kijken of jouw vraag beantwoord is. 
Mocht dat niet zo zijn dan kun je natuurlijk ook altijd via het contactformulier je vraag stellen of je kunt bellen naar 030-299 1929.

Opties voor overstappen van het EADV-Kwaliteitsregister naar Kwaliteitsregister V&V

De belangrijkste verschillen tussen het EADV-Kwaliteitsregister en het Kwaliteitsregister V&V:

-       Bij EADV is ieder scholingsuur 2 punten. In het Kwaliteitsregister V&V is ieder scholingsuur 1 punt. Dus als je nog 20 punten te gaan hebt in 
        het Kwaliteitsregister V&V is dat óf 20 uur aan scholing, of 20 punten halen met overige deskundigheidsbevorderende activiteiten (zogenaamde
        ODA’s), of een combinatie daarvan
-       Het Kwaliteitsregister V&V kent geen indeling in domeinen. Al je punten van de domeinen in het EADV-register worden bij elkaar opgeteld.

Voor inschrijving in het deskundigheidsgebied Diabetes in het Kwaliteitsregister V&V geldt alleen de BIG-registratie aangevuld met specifieke diabetesverpleegkundige opleidingseisen. Er is geen werkervaringseis, zoals de 18 uur bij EADV. 
Zie voor de omschrijving van het Kwaliteitsregister V&V http://www.venvn.nl/V-VN/Kwaliteitsregister-V-V

Geregistreerde EADV-diabetesverpleegkundigen die over willen stappen naar het Kwaliteitsregister V&V kunnen kiezen uit de volgende opties:

 1. Starten in het Kwaliteitsregister V&V met 0 punten en een nieuwe registratieperiode van 5 jaar die start op de datum van inschrijving.
 2. Meenemen van alle behaalde EADV-punten naar het Kwaliteitsregister V&V, waarbij de resterende registratieperiode wordt voortgezet volgens de regels van het Kwaliteitsregister V&V.

Voorbeelden:

 1. Stel, een diabetesverpleegkundige heeft 160 punten gehaald en in juli 2018 moet zij haar herregistratie aanvragen. De EADV-punten heeft zij dus allemaal al binnen.
  Voor het Kwaliteitsregister V&V zijn 184 punten nodig om geherregistreerd te kunnen worden. Dus als zij nu overstapt met medeneming van de EADV-punten en de resterende periode, moet ze tussen het moment van overstappen en juli 2018 voor het Kwaliteitsregister V&V nog 24 punten halen.
  Als ze het gevoel heeft dat het niet meer gaat lukken om die 24 punten nog te halen (bijvoorbeeld door 24 uur aan scholing of met ODA’s), zou ze optie A. kunnen kiezen.
 2. Stel, een diabetesverpleegkundige heeft 190 punten gehaald in het EADV-kwaliteitsregister en de registratieperiode loopt tot juli 2018.
  Als ze dit jaar overstapt heeft ze ook voor het Kwaliteitsregister V&V al haar punten al behaald. Ze zal dan waarschijnlijk kiezen voor optie B.
 3. Stel, een diabetesverpleegkundige heeft 40 punten in het EADV-register en de registratietermijn loopt nog tot januari 2020.
  Als deze diabetesverpleegkundige de punten meeneemt heeft zijn nog ca. 2,5 jaar de tijd om 144 punten te halen. Voor deze diabetesverpleegkundige zal het handig zijn om optie A. te kiezen.
 4. Stel, een diabetesverpleegkundige heeft 100 punten gehaald in het EADV-register en de registratietermijn loopt tot januari 2020.
  Voor het puntenaantal maakt het niet uit welke optie ze kiest, maar als ze opnieuw kan starten zal dat waarschijnlijk voor haar een voordelige keuze zijn.

 

Wat kun je nu nog doen als je voor optie B kiest:

We raden je aan om al je beroepsactiviteiten die je nog niet in je dossier in PE-online hebt ingevoerd, nu snel in te voeren. Daarmee zorg je ervoor dat die punten mee overgaan naar het Kwaliteitsregister V&V.

Tevens kan het zinvol zijn om nog vóór 1 juli, een door de EADV geaccrediteerde scholing te volgen.

 

Overstappen van register EADV naar V&V
Achter de schermen wordt hard aan gewerkt aan de overstap van het EADV-Kwaliteitsregister naar het Kwaliteitsregister V&V. We zijn nog druk bezig met het organiseren van de manier waarop en vanaf welke datum je kunt overstappen. Daar ontvang je voor 1 juli bericht over. Zeker is dat je voor de overstap uit twee opties kunt kiezen. Optie 1 is starten in het Kwaliteitsregister V&V met 0 punten en een hele nieuwe registratieperiode van 5 jaar. Optie 2 is afmaken van de resterende EADV-registratieperiode volgens de regels van het Kwaliteitsregister V&V, met medeneming van alle bij EADV behaalde punten. Medio mei ontvangt iedereen die in het EADV-Kwaliteitsregister is ingeschreven een e-mail met informatie over het Kwaliteitsregister V&V en de vraag om je keuze kenbaar te maken. Houd je e-mail dus goed in de gaten.

Aanvragen nieuwe inschrijvingen in EADV-Kwaliteitsregister
In verband met de overgang van het EADV-register naar het Kwaliteitsregister V&V honoreren we vanaf 1 mei 2017 geen nieuwe aanvragen voor inschrijving in het EADV-register meer. Met degenen van wie het dossier al wel was geactiveerd, maar die nog niet voldoen aan alle criteria voor titelregistratie, nemen we persoonlijk contact op.

Accreditatie van scholingen
Vanaf 1 juli 2017 worden er geen scholingen voor het EADV-Kwaliteitsregister meer geaccrediteerd. Onze eigen EADV-scholingen in de regio en de kennisdag worden vanaf deze datum in het Kwaliteitsregister V&V voor het deskundigheidsgebied diabetes aangeboden ter accreditatie. Als je je op tijd hebt ingeschreven, straks bent overgegaan naar het Kwaliteitsregister V&V en de scholing hebt gevolgd, zie je deze scholingen in je portfolio terug. 

Dubbel lidmaatschap
Om redenen van privacy is het wettelijk niet toegestaan om de ledenlijst van EADV naast die van V &VN te leggen. Toch willen we graag enig inzicht hebben over het aantal EADV-leden dat nu ook lid is van V &VN. Dus ben jij nu lid van EADV én van V &VN? Stuur dan svp een e-mail met in de onderwerpregel ‘ook lid van V &VN’ naar eadv@eadv.nl en in de tekst vermelding van je EADV-lidmaatschapsnummer en eventueel je naam. Dat is voldoende. Heel hartelijk dank voor je medewerking.

Contributienota’s en dubbel lidmaatschap
Er is bij degenen die al lid waren van beide verenigingen enige verwarring ontstaan over het betalen van contributie aan EADV en V &VN. Beide organisaties factureren hun leden voor een heel jaar lidmaatschap. Als je lid bent van twee verenigingen, betaal je net als voorheen, ook nu nog aan beide verenigingen contributie. Alleen EADV-leden die nog geen lid zijn van V &VN en halverwege het jaar van EADV naar V &VN overstappen krijgen dit jaar alleen een factuur van EADV en nog geen factuur van V &VN. In 2018 vanzelfsprekend wel.

V&VN-Magazine
Om alvast een beetje sfeer te kunnen proeven van het lidmaatschap van V&VN, zal EADV vanaf maart aan al haar leden het V&VN-Magazine laten versturen. We wensen je veel leesplezier.

Check je mail, we stappen over naar V&VN
De systemen van V&VN zijn bijna gereed om EADV-leden naar de afdeling V&VN Diabeteszorg over te laten stappen. We hebben je beloofd het overstappen zo soepel mogelijk te laten verlopen. Vanwege privacywetgeving mogen wij je EADV-lidmaatschap niet als vereniging overzetten naar V&VN. Daarom krijg je een zeer binnenkort een e-mail met informatie en een link om jezelf bij V&VN en de afdeling Diabeteszorg aan te melden. Je kunt alleen deze link gebruiken, om geen contributiefactuur voor de resterende maanden van 2017 te ontvangen. Je hebt tot 31 december 2017 de tijd om je via deze link aan te melden bij V&VN. Daarna kun je jezelf vanzelfsprekend nog via de reguliere weg aanmelden als lid. Je EADV-lidmaatschap eindigt automatisch op 31 december 2017 EADV-lid.

Vervolgens: het Kwaliteitsregister V&V
Nadat je je hebt aangemeld bij V&VN Diabeteszorg, kun je je aanmelden bij het Kwaliteitsregister V&V en het deskundigheidsgebied Diabetes. Dit doe je door direct na bevestiging van je lidmaatschap bij V&VN je register te activeren via mijn.venv.nl. Je doet er verstandig aan dit ook meteen te doen, want dan gaan je punten, die je voor je scholingen haalt, meetellen. Dit is ook het geval, als je ervoor gekozen hebt je EADV-punten en -registratieperiode mee te nemen. Als je dit bij EADV hebt gemeld, ontvang je binnenkort bericht met je certificaat. Als je lid bent van V&VN is inschrijving in het Kwaliteitsregister V&V kosteloos.

Hier vind je antwoorden op veelgestelde vragen met betrekking tot het aansluiten van EADV bij  V&VN.

 

Delen: Stuur door via E-mail

INLOGGEN


Gebruikersnaam:

Wachtwoord:


Inlogcode aanvragen